ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA WOCIÓR, DAGMARA ZŁOTKOWSKA, HENRYK KOSTYRA, ELŻBIETA KOSTYRA

Tytuł

Mikoproteiny

Streszczenie

Mikoproteiny stanowią biomasę komórek grzybowych z rodzaju Fusarium venenatum o zredukowanej ilości RNA. W ich skład wchodzi około 50 % białek, 12 % tłuszczu, 12 % cukrów i 25 % włókna pokarmowego. Skład aminokwasowy białka mikoprotein jest porównywalny z ich zawartością w białkach mięsa, jaj, soi i pszenicy. Mikoproteiny poddane teksturyzacji mogą być wykorzystane jako substytut mięsa.

Słowa kluczowe

mikoproteiny, nowa żywność, substytuty mięsa, bezpieczeństwo żywności

Do pobrania