ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ALINA KAŁUŻEWICZ, JOLANTA LISIECKA, MONIKA GĄSECKA, AGNIESZKA WAŚKIEWICZ, WŁODZIMIERZ KRZESIŃSKI, TOMASZ SPIŻEWSKI, BARBARA FRĄSZCZAK

Tytuł

Zmiany składu fenoli i tokoferoli w różach brokułu w trakcie krótkotrwałego przechowywania

Streszczenie

Brokuł (Brassica oleracea L. var. italica) zawiera liczne związki biologicznie aktywne. Ich poziom ulega jednak zmianie w trakcie przetwarzania i przechowywania. Przedmiotem badań było określenie wpływu krótkotrwałego przechowywania róż brokułu (1 ÷ 4 dni) w różnych temperaturach (3, 6 i 21 ºC) na zawartość kwasów fenolowych, wybranych flawonoidów (kwercetyny i kemferolu) oraz tokoferoli. Brokuły były zbierane jesienią, kiedy róże osiągnęły swoje maksymalne rozmiary, a ich pączki wynosiły około 2 mm. Zawartość fenoli i tokoferoli zależała od czasu przechowywania róż. Najmniejszą zawartość fenoli stwierdzono tuż po zbiorze, a największą – po 4 dniach przechowywania. Na zawartość tych składników nie miała jednak wpływu temperatura przechowywania. Wśród badanych kwasów fenolowych stwierdzono największą zawartość kwasu kawowego, następnie synapinowego i ferulowego. Zawartość kemferolu w różach brokułu była większa niż zawartość kwercetyny. Nie było różnic pod względem zawartości kemferolu i kwercetyny w poszczególnych temperaturach przechowywania, w każdym dniu badań. Wzrost obserwowano tylko w porównaniu z próbą kontrolną (dzień 0). Dominującym tokoferolem w różach brokułu był α-tokoferol. Najmniejszy ubytek sumy tokoferoli uzyskano podczas przechowywania w temperaturze 3 ºC, a największy – w temperaturze 21 ºC.

Słowa kluczowe

Brassica oleracea L. var. italica, HPLC, fenole, tokoferole, przechowywanie, temperatura

Do pobrania