ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2016, 3 (106)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ALICJA ZACHARA, LESŁAW JUSZCZAK

Zanieczyszczenie żywności wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi – wymagania prawne i monitoring

Pełny tekst Streszczenie

ELIZA WOLSKA, MAGDALENA BONIECKA, MAŁGORZATA SZNITOWSKA

Superdezintegranty – substancje pomocnicze w suplementach diety w postaci tabletek

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR DOMARADZKI, ZYGMUNT LITWIŃCZUK, MARIUSZ FLOREK, ANNA LITWIŃCZUK

Zmiany właściwości fizykochemicznych i sensorycznych mięsa wołowego w zależności od warunków jego dojrzewania

Pełny tekst Streszczenie

JOLANTA CALIK

Ocena zawartości wybranych składników chemicznych w jajach kurzych w zależności od cyklu ich produkcji

Pełny tekst Streszczenie

KAROL MIŃKOWSKI, ARTUR KALINOWSKI, ANNA KRUPSKA

Wpływ enzymatycznej i hydrotermicznej obróbki nasion oraz dodatku przeciwutleniacza i witaminy E na stabilność oleju lnianego w czasie przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA MIZIELIŃSKA, PAULA JANKOWSKA, AGNIESZKA BIEŃ, ŁUKASZ ŁOPUSIEWICZ, ARTUR BARTKOWIAK

Ocena zdolności wybranych szczepów grzybów z gromady Basidiomycota do syntezy lipaz oraz esteraz

Pełny tekst Streszczenie

EWELINA ŁYSOŃ, WIOLETTA BIEL

Ocena składu chemicznego ziarna wybranych odmian żyta (Secale cereale L.) z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej

Pełny tekst Streszczenie

GABRIELA ZIĘĆ

Właściwości teksturalne miękiszu i jakość chlebów pszenno-owsianych

Pełny tekst Streszczenie

PAULINA BOGDAN, EDYTA KORDIALIK-BOGACKA

Aktywność przeciwutleniająca piw produkowanych z dodatkiem niesłodowanej komosy i amarantusa

Pełny tekst Streszczenie

ALINA KAŁUŻEWICZ, JOLANTA LISIECKA, MONIKA GĄSECKA, AGNIESZKA WAŚKIEWICZ, WŁODZIMIERZ KRZESIŃSKI, TOMASZ SPIŻEWSKI, BARBARA FRĄSZCZAK

Zmiany składu fenoli i tokoferoli w różach brokułu w trakcie krótkotrwałego przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA KOWALSKA, BARBARA GAJEWNIK, TERESA SUMIŃSKA, ANDRZEJ BARYGA

Parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne soku surowego z buraków cukrowych przed i po ozonowaniu

Pełny tekst Streszczenie