ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KRYSTYNA SZYBIGA, JANUSZ KACZKOWSKI

Tytuł

Analiza finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego: mleczarskiego i cukrowniczego

Streszczenie

Badania dotyczą sytuacji ekonomicznej przemysłu cukrowniczego i mleczarskiego w latach 1993—1997 na przykładzie dwóch wybranych zakładów z regionu Dolnego Śląska. W opracowaniu zaproponowano zestaw sześciu grup wskaźników finansowych zorientowanych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Analiza wskaźnikowa wykazała, że sytuacja analizowanych zakładów była zróżnicowana. W obu przypadkach zaobserwowano niską rentowność, co w zestawieniu z wysokim oprocentowaniem kapitałów obcych uniemożliwia rozwój tych przedsiębiorstw.

Do pobrania