ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1999, 1(18)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

TADEUSZ GREGA

Możliwości zwiększenia wartości technologicznej i odżywczej mleka

Pełny tekst Streszczenie

ELEONORA LEDÓCHOWSKA, IRENA DATTA

Wpływ frakcji nietriacyloglicerolowej na stabilność oksydatywną tłuszczu przeestryfikowanego chemicznie i enzymatycznie

Pełny tekst Streszczenie

KAZIMIERZ LACHOWICZ, LESZEK GAJOWIECKI, MAŁGORZATA SOBCZYK, BARBARA ORYL

Wpływ dodatku karagenu na teksturę kiełbasy parówkowej o zróżnicowanej zawartości wody i tłuszczu

Pełny tekst Streszczenie

WALDEMAR GUSTAW, BOHDAN ACHREMOWICZ, STANISŁAW MLEKO

Wpływ NaCl na właściwości reologiczne wybranych hydrokoloidów i ich mieszanin

Pełny tekst Streszczenie

JADWIGA SZOSTAK-KOTOWA, JADWIGA WITALIS

Wpływ procesów fotodegradacji i biodegradacji na właściwości opakowaniowej folii z polietylenu

Pełny tekst Streszczenie

JAROSŁAW ŚWIDA, TADEUSZ SIKORA

Preferencje konsumenckie cech jakości produktów mleczarskich w Polsce południowo-wschodniej

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA SZYBIGA, JANUSZ KACZKOWSKI

Analiza finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego: mleczarskiego i cukrowniczego

Pełny tekst Streszczenie