ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TADEUSZ GREGA

Tytuł

Możliwości zwiększenia wartości technologicznej i odżywczej mleka

Streszczenie

W pracy poruszono problemy dotyczące niskiej efektywności przerobu mleka krajowego, a tym samym wysokiej ceny jego wyrobów. Problem ten musi być szybko rozwiązany jeśli mleko i wyroby krajowe mają być konkurencyjne dla podobnych produktów z krajów Unii Europejskiej. Przyczyny obecnego stanu produkcji i przerobu polskiego mleka wynikają z kilku powodów, z których najważniejszymi są: mastitis, błędy w żywieniu, fałszowanie mleka wodą. Problemy te można rozwiązać poprzez podniesienie poziomu suchej masy w mleku przy użyciu czynników zarówno genetycznych (selekcja rasowa) jak i środowiskowych (odpowiedni rodzaj żywienia, zastosowanie dodatków paszowych). Pozwoli to nie tylko na wzrost efektywności przerobu mleka ale również podniesie jego wartości biologicznej.

Do pobrania