ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

LUCYNA PACHOCKA, MAŁGORZATA MĘKUS

Tytuł

Analiza porównawcza sposobu żywienia kobiet w różnym wieku z uwzględnieniem spożycia produktów mlecznych będących źródłem probiotyków – badania pilotażowe

Streszczenie

Wprowadzenie: Produkty mleczne w tym napoje fermentowane stanowią cenne źródło składników odżywczych i probiotyków. Celem pracy była ocena sposobu żywienia kobiet oraz ocena wielkości spożycia produktów mlecznych z dietą z wyszczególnieniem napojów fermentowanych, stanowiących źródło probiotyków. W badaniu wzięło udział 60 kobiet w wieku od 28 do 82 lat, z podziałem na osoby przed 60. rokiem życia i od 60. roku życia. Ocenę sposobu żywienia przeprowadzono metodą bieżącego notowania z 3 dni oraz dokonano pomiarów antropometrycznych.
Wyniki i wnioski. Wykazano istotnie statystycznie większe spożycie energii, nasyconych kwasów tłuszczowych, sacharozy, węglowodanów przyswajalnych u kobiet w wieku młodszym, u których stwierdzono istotnie statystycznie większe wartości masy ciała i BMI. W obu grupach udział energii z mono- i disacharydów był za wysoki. Diety były niedoborowe w wapń, jod, foliany, witaminę D i w witaminę B1 oraz potas u kobiet starszych. Łączne spożycie produktów mlecznych w przeliczeniu na mleko, w tym serów twarogowych było większe u kobiet od 60. roku życia. U kobiet młodszych było większe spożycie serów w pojemniczkach i podpuszczkowych twardych. Dzienne spożycie mlecznych napojów fermentowanych było bardzo małe. Wykazano w obu grupach kobiet błędy żywieniowe. Stwierdzono znaczne niedobory wapnia, jodu, folianów, witaminy D oraz potasu i witaminy B1 u kobiet starszych. Spożycie cukrów, sodu, soli było wysokie i niezgodne z zaleceniami. Ilość spożytych produktów mlecznych była niewystarczająca, by pokryć zapotrzebowanie na wapń i witaminę D, a spożycie napojów fermentowanych było zbyt małe, by kobiety mogły odnieść korzystne dla zdrowia działania profilaktyczne i terapeutyczne. Wskazane są dalsze badania odnośnie do preferencji spożycia produktów będących źródłem probiotyków i ich wpływu na zdrowie człowieka.

Słowa kluczowe

składniki odżywcze, żywienie, probiotyki, produkty mleczne

Do pobrania