ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2023, 30, 1(134)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

KAMILA GODERSKA, GRZEGORZ NIKRANDT

Rola żywienia i substancji bioaktywnych pochodzenia roślinnego w prewencji chorób nowotworowych

Pełny tekst Streszczenie

BOHDAN ACHREM-ACHREMOWICZ

Znaczenie właściwego odżywiania w zapobieganiu i leczeniu sarkopenii u osób starszych

Pełny tekst Streszczenie

ANNA SADOWSKA-ROCIEK, MAGDALENA SURMA, KONRAD STANASZEK

Analiza zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w serach wędzonych

Pełny tekst Streszczenie

MICHAŁ MIŁEK, MONIKA KLOC, MAŁGORZATA DŻUGAN

Zawartość polifenoli i kofeiny w fusach uzyskanych przy użyciu różnych domowych metod parzenia kawy

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA RUDZKA, ONDŘEJ PATLOKA, MAGDALENA PŁECHA, TOMASZ KRÓLIKOWSKI, MICHAŁ OCZKOWSKI, MAREK ZBOROWSKI, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, DOROTA ZIELIŃSKA

Zmiany w mikrobiomie człowieka oraz w symulatorze ludzkiego ekosystemu drobnoustrojów jelitowych (SHIME®) w odpowiedzi na dietę i suplementację probiotykami

Pełny tekst Streszczenie

PATRYCJA SKWAREK, MAŁGORZATA KARWOWSKA

Wytłoki pomidorowe jako innowacyjny składnik kiełbas surowo dojrzewających o obniżonej zawartości azotanu(III) sodu

Pełny tekst Streszczenie

ROBERT GAJDA

Związek między brakiem bezpieczeństwa żywnościowego o zmiennej przyczynie, aktywnością fizyczną i wybranymi sytuacjami zdrowotnymi wśród osób starszych w Polsce: badanie przekrojowe

Pełny tekst Streszczenie

LUCYNA PACHOCKA, MAŁGORZATA MĘKUS

Analiza porównawcza sposobu żywienia kobiet w różnym wieku z uwzględnieniem spożycia produktów mlecznych będących źródłem probiotyków – badania pilotażowe

Pełny tekst Streszczenie

EWELINA SIDOR, KAROLINA TRYBULEC, MONIKA TOMCZYK, MAŁGORZATA DŻUGAN

Spirulina (Arthrospira platensis) jako składnik napojów funkcjonalnych

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA RYZNAR-LUTY, KRZYSZTOF LUTOSŁAWSKI

Ocena fizykochemiczna i sensoryczna soku pomarańczowego wzbogaconego sokiem z rokitnika lub pigwy

Pełny tekst Streszczenie