ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAREK ZIN, MARIUSZ RUDY, AGATA ZNAMIROWSKA

Tytuł

Analiza wartości tucznej i rzeźnej mieszańców trzody chlewnej: ♀pbz x ♂duroc, ♀pbz x ♂hampshire and ♀pbz x ♂pietrain

Streszczenie

Celem pracy było zbadanie wartości tucznej i rzeźnej potomstwa uzyskanego z krzyżowania towarowego ras: polska biała zwisłoucha (jako materiału matecznego) z knurami ras mięsnych (duroc, hampshire, pietrain). Obecne pogłowie wymienionych ras, a szczególnie polskiej białej zwisłouchej, różni się genetycznie od sztuk hodowanych kilkanaście lat temu w wyniku prowadzonych prac hodowlanogenetycznych. Stwierdzono, że najniższą wartością tuczną charakteryzowały się mieszańce pbz x pietrain, u których średnie dobowe przyrosty w okresie tuczu (614,65 g) były mniejsze o 8,43% od średnich dobowych przyrostów w okresie tuczu (671,23 g) uzyskanych przez mieszańce pbz xduroc. Najmniejszym otłuszczeniem tusz charakteryzowały się mieszańcepbz xpietrain (masa sadła – 1,31 kg, średnia grubość słoniny – 3,06 cm), a największym z grupy pbz x hampshire (masa sadła – 1,75 kg, średnia grubość słoniny – 3,10 cm). Ponadto u mieszańców pbz x pietrain stwierdzono największe umięśnienie tuszy (zawartość mięsa w polędwicy 71,64%, udział mięsa w szynce 72,75%), natomiast tuczniki pbz x hampshire miały najmniejsze umięśnienie (zawartość mięsa w polędwicy 65,63%, udział mięsa w szynce 68,43%).

Do pobrania