ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2000, 3(24)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

STANISŁAW TYSZKIEWICZ

Doskonalenie prawa żywnościowego Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia konsumentów

Pełny tekst Streszczenie

HALINA GAMBUŚ

Funkcja skrobi w produktach piekarskich

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA PIASECKA-KWIATKOWSKA, JERZY R. WARCHALEWSKI

Zbożowe, białkowe inhibitory enzymów hydrolitycznych i ich znaczenie. Część II: białkowe inhibitory proteinaz

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA KAWKA, HENRYK GĄSIOROWSKI

Skład aminokwasowy wybranych odmian jęczmienia

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA MAKOWSKA, KAROLINA STRYBE, WIKTOR OBUCHOWSKI

Analiza wpływu cech odmianowych pszenicy i stopnia wyciągu mąki na wyniki oznaczeń metodą „DUROTEST”

Pełny tekst Streszczenie

GRZEGORZ GALIŃSKI, JAN GAWĘCKI, MARIAN REMISZEWSKI

Strawność skrobi natywnych i modyfikowanych

Pełny tekst Streszczenie

GRZEGORZ GALIŃSKI, JAN GAWĘCKI, GRAŻYNA LEWANDOWICZ

Strawność in vitro skrobi natywnych i modyfikowanych bez i z dodatkiem środków słodzących

Pełny tekst Streszczenie

EDYTA KOWALSKA, JAN PIKUL, PRZEMYSŁAW OZIEMKOWSKI

Ocena fizykochemiczna jogurtu naturalnego otrzymanego z mleka zagęszczonego przy użyciu ultrafiltracji oraz metodą tradycyjną

Pełny tekst Streszczenie

ANNA STASIAK

Oznaczanie estrów kwasu p-hydroksybenzoesowego w sokach owocowych i warzywnych metodą kolorymetryczną

Pełny tekst Streszczenie

BOŻENA STASIŃSKA, ANTONINA KOMOROWSKA

Wartość żywieniowa koncentratu białkowego i jego hydrolizatów z drożdży Saccharomyces uvarum

Pełny tekst Streszczenie

ANNA MARKOWSKA, WIESŁAWA FURMANEK

Ocena zawartości azotanów(V) i azotanów(III) w dietach dzieci przedszkolnych

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA SIKORA

Wartość żywieniowa wybranych batonów typu „musli”

Pełny tekst Streszczenie

MAREK ZIN, MARIUSZ RUDY, AGATA ZNAMIROWSKA

Analiza wartości tucznej i rzeźnej mieszańców trzody chlewnej: ♀pbz x ♂duroc, ♀pbz x ♂hampshire and ♀pbz x ♂pietrain

Pełny tekst Streszczenie

MARIUSZ RUDY, MAREK ZIN, ELŻBIETA GŁODEK

Analiza ilości i właściwości fizykochemicznych mięsa mieszańców trzody chlewnej: ♀pbz x ♂duroc, ♀pbz x ♂hampshire i ♀pbz x ♂pietrain

Pełny tekst Streszczenie

ELIZA KOSTYRA

„AROMA SYMPOSIUM” – aktualne badania nad percepcją smakowitości, uwalnianiem i powstawaniem związków smakowo-zapachowych oraz akceptacją żywności

Pełny tekst Streszczenie