ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BOŻENA STASIŃSKA, ANTONINA KOMOROWSKA

Tytuł

Wartość żywieniowa koncentratu białkowego i jego hydrolizatów z drożdży Saccharomyces uvarum

Streszczenie

Badane koncentraty otrzymano w wyniku ekstrakcji alkalicznej gęstwy drożdżowej Sacharomyces uvarum, stanowiącej odpad przy produkcji piwa. W koncentratach białkowych i uzyskanych z nich hydrolizatach oznaczono skład aminokwasowy, strawność enzymatyczną in vitro oraz wskaźniki wartości odżywczej. Stwierdzono wysoką strawność enzymatyczną i zawartość aminokwasów egzogennych. Wartość odżywcza badanych preparatów, określona za pomocą wskaźników chemicznych, była stosunkowo wysoka, porównywalna z odpowiednimi wyróżnikami dla niektórych białek roślinnych.

Do pobrania