ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ELIZA KOSTYRA

Tytuł

„AROMA SYMPOSIUM” - aktualne badania nad percepcją smakowitości, uwalnianiem i powstawaniem związków smakowo-zapachowych oraz akceptacją żywności

Streszczenie

W Eisenach 10-13 kwietnia 2000 roku, w pięknej scenerii historycznego zamku Wartburg, odbyło się szóste kolejne „AROMA SYMPOSIUM” reprezentujące interdyscyplinarną i wszechstronną problematykę zapachu i smakowitości żywności. Animatorem i organizatorem Sympozjum – podobnie jak pięciu poprzednich – był dr Manfred Rothe, wieloletni kierownik Zakładu Badań nad Związkami Czynnymi Sensorycznie („Aromaforschung”) w Instytucie Żywienia w Poczdamie-Rehbriicke (obecnie emerytowany). W Sympozjum wzięło udział 84 uczestników z 14 różnych krajów, zarówno europejskich jak i pozaeuropejskich, w tym z Polski. Polskę reprezentowały 4 placówki naukowe: z Warszawy (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk; Instytut Biotechnologii), z Poznania (Akademia Rolnicza) i Łodzi (Politechnika Łódzka). Przedstawiono na nim 36 referatów i 26 komunikatów posterowych. Wygłaszane referaty obejmowały sześć bloków tematycznych: percepcję zapachów i smakowitości, uwalnianie związków zapachowych i smakowo-zapachowych, ocenę i analizę związków zapachowych, problematykę powstawania związków zapachowych i smakowo-zapachowych, zagadnienia akceptacji żywności oraz związane z nimi zagadnienia żywieniowe i zdrowotne.

Do pobrania