ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

STANISŁAW TYSZKIEWICZ

Tytuł

Doskonalenie prawa żywnościowego Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia konsumentów

Streszczenie

Trwa proces doskonalenia światowego i regionalnie stosowanego prawa żywnościowego. Działa Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO i większość jej roboczych Komitetów. Trwają działania mające na celu udoskonalenie przepisów prawa żywnościowego Unii Europejskiej, do członkostwa w której kraj nasz pretenduje. Mając na względzie konieczność zharmonizowania przepisów naszego prawa żywnościowego z prawem Unii, musimy analizować i wprowadzać do naszego prawa poszczególne akty uwzględniając nie tylko ich aktualną treść, ale i dające się przewidzieć zmiany. Unia Europejska przeprowadziła w ostatnich latach szeroko zakrojoną dyskusję nad stanem swojego prawa żywnościowego zapoczątkowaną Zieloną Księgą Komisji z 1997 r. „Zasady Ogólne Prawa Żywnościowego Unii Europejskiej” i ją podsumowała w części dotyczącej ochrony zdrowia konsumentów Białą Księgą Komisji z 2000 r. dotyczącą bezpieczeństwa żywności (White Paper on food safety). Na treść postanowień dotyczących zmian w przepisach niewątpliwie miały wpływ silnie nagłośnione afery z mięsem wołowym w kontekście choroby wściekłych krów w Wielkiej Brytanii oraz mięsem drobiu skażonym dioksynami w Belgii. W artykule przedstawiono i skomentowano podstawowe zapisy Białej Księgi oraz omówiono stan aktualny wdrażania unijnych przepisów dotyczących ochrony zdrowia konsumentów do przepisów prawa polskiego

Do pobrania