ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

WIKTORIA KAMIŃSKA, GRAŻYNA NEUNERT, MACIEJ JARZĘBSKI

Tytuł

Analiza właściwości fizykochemicznych i charakterystyka spektrofotometryczna wybranych olejów roślinnych

Streszczenie

Wprowadzenie. Oleje roślinne są znanym źródłem jedno- i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA i PUFA). Rosnący popyt na oleje roślinne, bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, zwiększa wykorzystanie do ich pozyskiwania coraz to nowych roślin oleistych. W niniejszej pracy zbadano właściwości fizykochemiczne (gęstość, pH, współczynnik załamania światła, lepkość dynamiczna, kąt zwilżania, napięcie powierzchniowe, barwę) oraz przeprowadzono analizę spektroskopową i określono własności przeciwutleniające. Do wyznaczenia wskazanych  parametrów zastosowano proste i łatwo dostępne metody analityczne, które dostarczają kluczowych informacji o właściwościach olejów oraz służą jako wskaźniki do oceny ich jakości. Do badań  wybrano sześć komercyjnie dostępnych olejów: z nasion wiesiołka dwuletniego (Oenothera paradoxa), z nasion ostropestu plamistego (Silybum marianum), z pestek dyni (Cucurbita oleo), z  nasion lnu (lniany) (Linum usitaissimum L.), z nasion lnianki ozimej (rydzowy) (Camelina silvestris) oraz z nasion czarnuszki siewnej (Nigella sativa).
Wyniki i wnioski. Przeprowadzone badania dostarczyły istotnych spostrzeżeń dotyczących zależności między wyznaczonymi parametrami olejów roślinnych. Dodatnia korelacja między gęstością a współczynnikiem załamania światła jednocześnie podkreśla wpływ składu kwasów tłuszczowych na te właściwości. Zaobserwowana różnorodność barw przebadanych olejków podkreśla  unikalny skład barwników charakterystyczny dla każdego oleju. Stwierdzono, że pH olejów roślinnych stanowi kluczowy wskaźnik, odzwierciedlający poziom kwasowości w oleju. Korelacja  między kątem zwilżania a napięciem powierzchniowym ujawniła skomplikowane interakcje powierzchniowe.

Słowa kluczowe

właściwości fizykochemiczne, właściwości przeciwutleniające, oleje roślinne, nienasycone kwasy tłuszczowe

Do pobrania