ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA BERTHOLD-PLUTA, ANTONI PLUTA, MICHAŁ OLKOWSKI, ANNA OSTROWSKA

Tytuł

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis – występowanie w mleku surowym i w produktach mlecznych

Streszczenie

Bakterie Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map) są etiologicznym czynnikiem choroby Johnego u przeżuwaczy, a także wpływają prawdopodobnie na występowanie choroby Crohna i cukrzycy typu I u ludzi. Drobnoustroje te przeżywają warunki krótkotrwałej pasteryzacji mleka (71,7 ºC/15 s.). Mleko od krów z paratuberkulozą zawiera komórki Map, natomiast do zanieczyszczenia mleka może dojść także przez jego styczność z kałem lub na kolejnych etapach przetwarzania. Odsetek próbek mleka zbiorczego zawierającego Map waha się od 2 do 70 %. Obecność Map stwierdzono w 6,5 ÷ 12,0 % próbek mleka pasteryzowanego, w około 20 % próbek śmietanki, w 12 ÷ 50 % serów oraz w 35 % próbek mleka w proszku. Nie ma doniesień o wyizolowaniu Map z rynkowych mlecznych napojów fermentowanych, ale stwierdzono, że mikroorganizmy te przeżywają w czasie chłodniczego przechowywania jogurtów. W mleku fermentowanym z dodatkiem szczepów probiotycznych liczba Map zmniejsza się o 1,2 do > 3,8 rzędów logarytmicznych, w zależności od szczepu Map oraz probiotyku.

Słowa kluczowe

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map), mleko surowe, mleko pasteryzowane, sery, mleko fermentowane

Do pobrania