ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2015, 2 (99)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANNA BERTHOLD-PLUTA, ANTONI PLUTA, MICHAŁ OLKOWSKI, ANNA OSTROWSKA

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis – występowanie w mleku surowym i w produktach mlecznych

Pełny tekst Streszczenie

EWELINA SIEPKA, ŁUKASZ BOBAK, WITOLD GŁADKOWSKI

Charakterystyka aktywności biologicznej fosfolipidów żółtka

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA KALINIAK, MARIUSZ FLOREK, PIOTR SKAŁECKI

Profil kwasów tłuszczowych mięsa, ikry i wątroby ryb

Pełny tekst Streszczenie

PIOTR KARPIŃSKI, MARTA ŁĄTKOWSKA, BARTOSZ KRUSZEWSKI, PAULA KUŹMA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI

Profil związków lotnych europejskich szynek surowo dojrzewających jako wskaźnik ich jakości i autentyczności

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA WRONIAK, AGNIESZKA RĘKAS, ILONA PIEKARNIAK

Wpływ rodzaju opakowania i warunków przechowywania na wybrane cechy jakości oleju rzepakowego tłoczonego na zimno

Pełny tekst Streszczenie

KAROL MIŃKOWSKI, ARTUR KALINOWSKI, ANNA KRUPSKA

Wpływ płatkowania nasion i niskotemperaturowej hydrotermicznej obróbki płatków na parametry procesu tłoczenia i cechy jakościowe oleju lnianego

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA WIRKOWSKA-WOJDYŁA, JOANNA BRYŚ, AGATA GÓRSKA, EWA OSTROWSKALIGĘZA

Wpływ przeestryfikowania enzymatycznego na wartość żywieniową tłuszczu zastosowanego do wypieku ciastek dla dzieci

Pełny tekst Streszczenie

JUSTYNA CYBULSKA, JOANNA MIERCZYŃSKA, PIOTR PIECZYWEK, MATEUSZ STASIAK, ARTUR ZDUNEK

Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTIAN MARSZAŁEK, ŁUKASZ WOŹNIAK, SYLWIA SKĄPSKA

Wpływ ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym na wybrane wyróżniki jakości utrwalanego soku truskawkowego

Pełny tekst Streszczenie

ARTUR WIKTOR, MATTHIAS SCHULZ, ERIK VOIGT, DIETRICH KNORR, DOROTA WITROWARAJCHERT

Wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego na kinetykę zamrażania immersyjnego, rozmrażania oraz właściwości mechaniczne marchwi

Pełny tekst Streszczenie

ALEKSANDRA FIJAŁKOWSKA, MAŁGORZATA NOWACKA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT

Wpływ fal ultradźwiękowych na przebieg suszenia i wybrane właściwości tkanki buraka ćwikłowego

Pełny tekst Streszczenie

KATARZYNA KOTARSKA, WOJCIECH DZIEMIANOWICZ

Wpływ różnych warunków fermentacji alkoholowej melasy na jej intensyfikację i jakość otrzymanego spirytusu

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA MATYSIAK, KATARZYNA GAWEŁ-BĘBEN, KAMILA RYBCZYŃSKA, JAN GMIŃSKI, STANISŁAW SURMA

Porównanie wybranych właściwości biologicznych czosnku (Allium sativum L.) pochodzącego z Polski i Chin

Pełny tekst Streszczenie

ANNA TRUSEK-HOŁOWNIA

Aktywność i stabilność katalazy immobilizowanej w kapsułkach alginianowych w aplikacjach przemysłowych

Pełny tekst Streszczenie

URSZULA BALON, JOANNA DZIADKOWIEC, TADEUSZ SIKORA

Rzetelność narzędzia FRL (Food Related Lifestyles) w polskim środowisku kulturowym

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, ANNA ZAMOJSKA

Ocena kultury bezpieczeństwa żywności na przykładzie dwóch zakładów

Pełny tekst Streszczenie

JOANNA TRAFIAŁEK, EWA CZARNIECKA-SKUBINA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, BARTŁOMIEJ PAŁUBICKI, KAMILA MAKUSZEWSKA

Higiena w zakładach gastronomicznych wytwarzających żywność w obecności konsumenta

Pełny tekst Streszczenie