ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA GRYGIER, MAŁGORZATA MAJCHER, KAMILA MYSZKA

Tytuł

Analiza zdolności produkcji 2-fenyloetanolu przez Galactomyces geotrichum MK017

Streszczenie

Celem pracy było określenie zdolności pleśni Galactomyces geotrichum MK017 do biosyntezy 2-fenyloetanolu oraz optymalizacja składników podłoża produkcyjnego w celu zwiększenia ilości uzyskanego produktu. Hodowlę pleśni Galactomyces geotrichum MK017 przeprowadzono w skali laboratoryjnej. Do identyfikacji związków lotnych zastosowano metodę mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME). Identyfikacji oraz oceny ilościowej uzyskanego związku zapachowego dokonano z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS). Uzyskane wyniki potwierdziły zdolność badanej pleśni Galactomyces geotrichum MK017 do produkcji 2-fenyloetanolu oraz do syntezy aldehydu fenylooctowego, kwasu fenylooctowego oraz kwasu fenylomlekowego. W celu optymalizacji produkcji 2-fenyloetanolu przetestowano cztery różne podłoża hodowlane. Największą produkcję 2-fenyloetanolu otrzymano na pożywce zawierającej sacharozę (80 g/l) i L-fenyloalaninę (21 g/l) oraz przy pH pożywki na poziomie 5.0. Uwzględniając powyższe zawartości poszczególnych składników pożywki, uzyskano w hodowli okresowej w 770 ml pożywki, najwyższą koncentrację 2-fenyloetanolu – 6 mg/l. Równocześnie w próbie otrzymano aldehyd fenylooctowy, kwas fenylooctowy oraz kwas fenylomlekowy odpowiednio w ilościach: 2.2 mg/l, 10.66 mg/l i 32.3 mg/l.

Słowa kluczowe

Galactomyces geotrichum, 2-fenyloetanol, GC/MS, SPME

Do pobrania