ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2015, 3 (100)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

JOANNA KOŁODZIEJCZYK-CZEPAS, MAGDALENA SZEJK, ANNA PAWLAK, HALINA M. ŻBIKOWSKA

Właściwości przeciwutleniające kwasu kawowego i jego pochodnych

Pełny tekst Streszczenie

ANNA BERTHOLD-PLUTA, ANTONI PLUTA, MICHAŁ OLKOWSKI, ANNA OSTROWSKA

Ciepłooporność Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA DAREWICZ, JUSTYNA BORAWSKA, PIOTR MINKIEWICZ, ANNA IWANIAK, PIOTR STAROWICZ

Biologicznie aktywne peptydy uwalniane z białek żywności

Pełny tekst Streszczenie

ANNA RZEPKOWSKA, DOROTA ZIELIŃSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Przeżywalność szczepów Lactobacillus wyizolowanych z żywności w warunkach modelowego przewodu pokarmowego

Pełny tekst Streszczenie

MAGDALENA A. OLSZEWSKA, ALEKSANDRA KOCOT, MONIKA GRYN, ŁUCJA ŁANIEWSKATROKENHEIM

Odpowiedź komórek Lactobacillus brevis na stres osmotyczny zbadana metodą cytometrii przepływowej

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA JAŁOSIŃSKA

Przeżywalność szczepu Staphylococcus aureus ATCC 25923 w probiotycznym i synbiotycznym bananowo-mlecznym napoju fermentowanym podczas przechowywania

Pełny tekst Streszczenie

ANNA GRYGIER, MAŁGORZATA MAJCHER, KAMILA MYSZKA

Analiza zdolności produkcji 2-fenyloetanolu przez Galactomyces geotrichum MK017

Pełny tekst Streszczenie

ELŻBIETA HAĆ-SZYMAŃCZUK, ANETA CEGIEŁKA

Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwutleniającej szałwii lekarskiej w produkcie mięsnym

Pełny tekst Streszczenie

ANNA MIECZKOWSKA, DARIUSZ KOKOSZYŃSKI, RAFAŁ WASILEWSKI, ZENON BERNACKI

Skład tuszki i jakość mięsa bażantów zwyczajnych (Phasianus colchicus colchicus) w zależności od płci ptaków

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA RĘKAS, KATARZYNA WIŚNIEWSKA,MAŁGORZATA WRONIAK

Wpływ ogrzewania mikrofalowego nasion rzepaku na wydajność i jakość wytłoczonego oleju

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA RĘKAS, KATARZYNA WIŚNIEWSKA,MAŁGORZATA WRONIAK

Wpływ ogrzewania mikrofalowego nasion rzepaku na wydajność i jakość wytłoczonego oleju

Pełny tekst Streszczenie

MACIEJ BILEK, KINGA STAWARCZYK, ŁUKASZ ŁUCZAJ, EWA CIEŚLIK

Zawartość wybranych składników mineralnych i anionów nieorganicznych w sokach drzewnych z terenu Podkarpacia

Pełny tekst Streszczenie

DOROTA BONARSKA-KUJAWA, SYLWIA CYBORAN, JAN OSZMIAŃSKI, HALINA KLESZCZYŃSKA

Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów polifenolowych z owoców czerwonej porzeczki i żurawiny w odniesieniu do błony erytrocytów

Pełny tekst Streszczenie

ZUZANNA MAŁYSZEK, AGNIESZKA MAKOWSKA, JĘDRZEJ SMENTEK, PIOTR KUBIAK, JOANNA LE THANH-BLICHARZ, GRAŻYNA LEWANDOWICZ

Ocena czynników decydujących o prawidłowości pomiaru własciwości reologicznych skrobi modyfikowanych

Pełny tekst Streszczenie

ANNA PĘKSA, ELŻBIETA RYTEL, AGNIESZKA TAJNER-CZOPEK, AGNIESZKA KITA, HONORATA DANILCENKO, ELVYRA JARENIE, ADAM FIGIEL, KRZYSZTOF LECH, JOANNA MIEDZIANKA, WIOLETTA DROŻDŻ

Wpływ surowca i parametrów procesu na cechy sensoryczne i fizyczne ekstrudowanych przekąsek

Pełny tekst Streszczenie

AGATA GÓRSKA, EWA OSTROWSKA-LIGĘZA, KAROLINA SZULC, MAGDALENA WIRKOWSKAWOJDYŁA, JOANNA BRYŚ

Wpływ dodatku układu laktoza – maltodekstryna na właściwości termiczne i funkcjonalne kompleksów β-laktoglobuliny z palmitynianem retinylu

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA I. BARUK, SEBASTIAN BIAŁOSKURSKI

Wybrane determinanty wizerunku produktu spożywczego

Pełny tekst Streszczenie