ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MACIEJ BILEK, KINGA STAWARCZYK, ŁUKASZ ŁUCZAJ, EWA CIEŚLIK

Tytuł

Zawartość wybranych składników mineralnych i anionów nieorganicznych w sokach drzewnych z terenu Podkarpacia

Streszczenie

Analizowano soki drzewne ośmiu gatunków drzew z Podkarpacia: brzozy zwisłej (brodawkowatej) – Betula pendula Ehrh., brzozy omszonej – Betula pubescens Ehrh., grabu pospolitego – Carpinus betulus L., klonu zwyczajnego – Acer platanoides L,. klonu jawora – Acer pseudoplatanus L., klonu polnego – Acer campestre L., klonu jesionolistnego – Acer negundo L. i klonu srebrzystego – Acer saccharinum L. Określono zawartość anionów nieorganicznych: chlorków, azotanów(V), siarczanów(VI) oraz fosforanów(V), a także składników mineralnych: miedzi, cynku, wapnia, magnezu, sodu i potasu. Największą średnią zawartość chlorków (32,68 mg·l-1) i siarczanów (21,8 mg·l-1) oznaczono w sokach grabowych, a magnezu (18,96 mg·l-1) i wapnia (30,52 mg·l-1) w sokach z klonu polnego. W sokach z klonu jesionolistnego stwierdzono największą średnią zawartość fosforanów (114,53 mg·l-1), miedzi (1,45 mg·l-1) i azotanów (25,99 mg·l-1), a w soku z brzozy zwisłej – cynku (1,85 mg·l-1) i sodu (0,59 mg·l-1). Soki z klonu zwyczajnego odznaczały się z kolei największą średnią zawartością potasu (82,15 mg·l-1). Otrzymane wyniki zestawiono z obowiązującymi w Polsce normami żywieniowymi. Wskazują one, że soki drzewne mogą być wartościowym źródłem składników mineralnych, szczególnie miedzi i cynku, w mniejszym stopniu wapnia, magnezu i fosforu. Jednocześnie stwierdzono znikome zagrożenie ze strony składników potencjalnie niekorzystnych dla ludzkiego zdrowia, tzn. anionów nieorganicznych: azotanów(V) i siarczanów(VI) oraz sodu.

Słowa kluczowe

soki drzewne, aniony nieorganiczne, składniki mineralne, normy żywieniowe

Do pobrania