ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BARBARA SZTEKE, TERESA LIPOWSKA

Tytuł

Azotany w marchwi

Streszczenie

Zagadnienie dużej zawartości azotanów w warzywach jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Spowodowane to jest łatwością z jaką większość warzyw pobiera azotany ze środowiska uprawy i zagrożeniem jakie stwarza dla zdrowia nadmierna ilość tych związków w produktach spożywczych. Szczególnie jest to ważne w przypadku spożywania warzyw, a zwłaszcza marchwi (marchwianka) przez niemowlęta i małe dzieci. W ramach prac nad poszukiwaniem czynników sprzyjających minimalizacji pobierania azotanów przez marchew z gleby, przeprowadzono badania plantacji towarowych w dwóch gospodarstwach „A” i „B” w PGR „Bródno” w Warszawie. Corocznie, przez kolejne trzy sezony wegetacyjne pobierano jednocześnie próbki marchwi i gleby z równomiernie wyznaczonych punktów na powierzchni kilkuhektarowych pól.

Do pobrania