ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

1995, 2(3)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ADOLF HORUBAŁA

HACCP jako narzędzie w sterowaniu jakością higieniczną (zdrowotną) żywności

Pełny tekst Streszczenie

HALINA KOZŁOWSKA

Związki biologicznie czynne w żywności pochodzenia roślinnego

Pełny tekst Streszczenie

ANTONI RUTKOWSKI

Surowce a gwarantowana jakość żywności

Pełny tekst Streszczenie

TADEUSZ SIKORA

Produkcja żywności gwarantowanej jakości – wybrane systemy sterowania

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW TYSZKIEWICZ

Gwarancje prawdziwości deklaracji o stanie jakościowym żywności

Pełny tekst Streszczenie

JANUSZ B. BERDOWSKI, EWA SŁOWIŃSKA

Stan, zasady i program certyfikacji artykułów spożywczych

Pełny tekst Streszczenie

DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Gwarantowana jakość mikrobiologiczna żywności a metody predyktywne

Pełny tekst Streszczenie

JAN MICHNIEWICZ

Opakowanie jako element zapewnienia jakości produktu

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ JANICKI

Gwarantowana jakość a gwarantowana wartość odżywcza

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA LENART

System zapewnienia jakości przy produkcji kawy „Tchibo”

Pełny tekst Streszczenie

PAUL TEMPEST

Systemy termiczne Ohmic firmy APV. Żywność o świeżym smaku i przedłużonej trwałości

Pełny tekst Streszczenie

S. BACHMAN, J. GIESZCZYŃSKA, A. ŻEGOTA, H. ŻEGOTA

Radiacyjne wyjaławianie przypraw ziołowych

Pełny tekst Streszczenie

JERZY BANASZCZYK, WITOLD PŁOCHARSKI

Jakość soków i klarownych nektarów z czarnej porzeczki w zależności od cech odmianowych surowca

Pełny tekst Streszczenie

BOŻENA BARCZAK

Porównanie jakości wybranych warzyw z Bydgoskich i Gdańskich targowisk

Pełny tekst Streszczenie

IGNACY BAZYDŁO, KRYSTYNA ROMANIUK

Zapłata za mleko w świetle kryteriów jakościowych

Pełny tekst Streszczenie

WOJCIECH CWOJDZIŃSKI, KRYSTIAN NOWAK

Wpływ alkoholowego ekstraktu z nasion łubinu wąskolistnego Mirela na zawartość azotu azotanowego w plonie wybranych warzyw

Pełny tekst Streszczenie

JANUSZ CZAPSKI, JÓZEF BĄKOWSKI

Wpływ rożnych stężeń pirosiarczynu sodu i czasu składowania na białość i pozostałości dwutlenku siarki mrożonych pieczarek

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA ELKNER, MARCIN HORBOWICZ

Wpływ fungicydów na zawartość i skład błonnika pokarmowego w pietruszce świeżej i przechowywanej

Pełny tekst Streszczenie

KRYSTYNA ELKNER, RYSZARD KOSSON

Skład frakcyjny błonnika pokarmowego w kapuście głowiastej białej świeżej i kiszonej

Pełny tekst Streszczenie

MARIA FANDREJEWSKA

Badanie cytologiczne mleka towarowego jako wskaźnik jego jakości higienicznej

Pełny tekst Streszczenie

HALINA GAMBUŚ, ANNA NOWOTNA

Dodatek fosforanów dwuskrobiowych czynnikiem gwarantującym jakość chleba

Pełny tekst Streszczenie

JERZY JAMROZ, ANDRZEJ MASŁOWSKI

Uszlachetnianie nasion bobiku i grochu w warunkach procesów hydrotermicznych

Pełny tekst Streszczenie

WŁADYSŁAW KĘDZIOR

Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ KOT

Metale ciężkie w ziołach i herbatach ziołowych

Pełny tekst Streszczenie

MARIA KREŁOWSKA-KUŁAS

Kumulacja metali ciężkich w wybranych warzywach różnych odmian

Pełny tekst Streszczenie

ADAM MALICKI

Badania nad uzyskaniem właściwej jakości mikrobiologicznej preparatów zawierających livex

Pełny tekst Streszczenie

KAZIMIERZ MARKIEWICZ, JULITTA BOROWSKA, RYSZARD ZADERNOWSKI

Wybrane składniki mineralne w nasionach drobno- i grubonasiennych odmian bobu

Pełny tekst Streszczenie

ANDRZEJ MASŁOWSKI, MAREK SZMIGIELSKI, STANISŁAW MATYKA

Porównawcza ocena testów służących do kontroli efektywności termicznej obróbki produktów sojowych

Pełny tekst Streszczenie

AGNIESZKA MICHALAK, ROMUALD BULIŃSKI

Zawartość kadmu, ołowiu, cynku i miedzi w wybranych warzywach z ogródków działkowych Lublina

Pełny tekst Streszczenie

HELENA MICHALIK, AGNIESZKA STĘPOWSKA

Zawartość azotanów w kilku odmianach sałaty masłowej uprawianej pod osłonami

Pełny tekst Streszczenie

A. MOROZ, P. BOGUMIŁ, S. ZALEWSKI

Polski rynek żywności ekologicznej to zdrowa żywność czy chore pieniądze – próba odpowiedzi na przykładzie marchwi

Pełny tekst Streszczenie

STANISŁAW POPEK

Próba klasyfikacji jakościowej mięsa króliczego kulinarnego

Pełny tekst Streszczenie

EWA REMBIAŁKOWSKA

Porównanie jakości wybranych surowców roślinnych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych

Pełny tekst Streszczenie

JOLANTA G. ROLA, BOLESŁAW WOJTOŃ, MIROSŁAW M. MICHALSKI

Występowanie Listeria monocytogenes w mleku surowym i produktach mlecznych w Polsce

Pełny tekst Streszczenie

HANNA RÓŻAŃSKA

Pozostałości antybiotyków w tkankach zwierzęcych według badań monitorowych

Pełny tekst Streszczenie

HANNA RÓŻAŃSKA, KRZYSZTOF KWIATEK

Występowanie Escherichia coli serotyp 0157:H7 w mięsie zwierząt rzeźnych i drobiu

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA SZTEKE, TERESA LIPOWSKA

Azotany w marchwi

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA WOŹNIAK, BOLESŁAW WOJTOŃ

Pozostałości hormonów – anabolików u zwierząt rzeźnych w Polsce

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA CACAK-PIETRZAK, DANUTA DOJCZEW, TADEUSZ HABER, JERZY LEWCZUK

Wybrane wyroby cukiernicze z dodatkiem nasion amarantusa

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA CACAK-PIETRZAK, DANUTA DOJCZEW, TADEUSZ HABER, JERZY LEWCZUK

Pieczywo bezglutenowe z dodatkiem mąki z amarantusa

Pełny tekst Streszczenie

ZOFIA CICHOŃ

Barwa soków owocowych jako ważny wskaźnik weryfikacji ich jakości

Pełny tekst Streszczenie

MARIA CZARNECKA, ZBIGNIEW CARNECKI, JACEK NOWAK

Wpływ procesów fermentacji mlekowej nasion grochu i fasoli na wybrane wskaźniki jakości uzyskanych z nich produktów

Pełny tekst Streszczenie

JÓZEFA GARDZIELEWSKA , JERZY KORTZ, MAŁGORZATA JAKUBOWSKA, ALEKSANDER CYRAN, WANDA NATALCZYK-SZYMKOWSKA, TADEUSZ KARAMUCKI

Oszacowanie zdrowotności przetworów drobiowych produkowanych przez firmę Drobex-Heintz w Szczecinie

Pełny tekst Streszczenie

WIESŁAWA GRZESIŃSKA, ANDRZEJ NERYNG

Tekstura – jako jeden z podstawowych wskaźników jakości produktów żywnościowych

Pełny tekst Streszczenie

MARIA JEZNACH, JERZY JEZNACH, EDWARD PIERZGALSKI

Wpływ technologii nawadniania i nawożenia na jakość uprawianej sałaty

Pełny tekst Streszczenie

WANDA KUDEŁKA

Jakość wybranych gatunków herbaty czarnej

Pełny tekst Streszczenie

GRAŻYNA LISIŃSKA, ANNA PĘKSA, AGNIESZKA TAJNER

Jakość czipsów ziemniaczanych z produkcji 1994

Pełny tekst Streszczenie

MIROSŁAW M. MICHALSKI, BOLESŁAW WOJTOŃ, JOLANTA G. ROLA

Pozostałości azotynów i azotanów w produktach mięsnych w 1994 r.

Pełny tekst Streszczenie

ANNA ORZECHOWSKA, MARIA JEŻEWSKA, IWONA BŁASIŃSKA

Czynniki wpływające na jakość koncentratów zup w proszku

Pełny tekst Streszczenie

ACHILLA STRANC, HANNA ŁUCZAK

Obniżenie zawartości 5-hydroksytryptamidów kwasów karboksylowych gwarancją jakości ekstraktów kawowych

Pełny tekst Streszczenie

BOLESŁAW WOJTOŃ, HANNA RÓŻAŃSKA

Mikrobiologiczne przyczyny dyskwalifikacji żywności zwierzęcego pochodzenia w Polsce

Pełny tekst Streszczenie

ZYGMUNT AMBROZIAK, ALINA GOŁASZEWSKA, MIECZYSŁAWA JANIK, ELŻBIETA SŁOWIK

Opakowanie jako element zapewnienia świeżości i trwałości mikrobiologicznej pieczywa

Pełny tekst Streszczenie

JÓZEF BĄKOWSKI, HELENA MICHALIK

Wpływ warunków składowania sałaty kruchej na przemiany azotanów

Pełny tekst Streszczenie

MARIA CZECHOWSKA-LISZKA

Wpływ wybranych czynników środowiska zewnętrznego na jakość tłuszczów jadalnych w sferze poprodukcyjnej

Pełny tekst Streszczenie

ALICJA KAWKA, RENATA WOJTASIAK-ZAWIRSKA, MARIA PODEMSKA, ERWIN WĄSOWICZ, HENRYK GĄSIOROWSKI

Jakość przechowywanych produktów owsianych

Pełny tekst Streszczenie

JAN KOLEK

Nowoczesne opakowania do produktów spożywczych jako element systemu produkt-opakowanie-środowisko zewnętrzne

Pełny tekst Streszczenie

ZOFIA KOLEK

Modele migracji składników opakowań z tworzyw sztucznych do produktów spożywczych (przykłady obliczeń numerycznych)

Pełny tekst Streszczenie

ANNA MARKOWSKA, LUCYNA GACKOWSKA, ALICJA KOTKOWSKA

Przechowywanie wyrobów garmażeryjnych w atmosferze modyfikowanej

Pełny tekst Streszczenie

JERZY PAŁASIŃSKI

Wpływ rodzaju opakowania na jakość kawy zbożowej

Pełny tekst Streszczenie

HANNA PRZYBYŁ, KRZYSZTOF ĆWIERTNIEWSKI, ELŻBIETA POLAK

Wpływ metod pakowania na jakość pierogów

Pełny tekst Streszczenie

MARZENA UCHEREK

Ocena jakości produktów cukierniczych przechowywanych w różnych foliach opakowaniowych

Pełny tekst Streszczenie

MACIEJ URBANIAK

Kształtowanie jakości opakowania dla produktu spożywczego (na przykładzie koncentratów zup)

Pełny tekst Streszczenie

JERZY R. WARCHLEWSKI, DOROTA PIASECKA-KWIATKOWSKA, DOROTA MADAJ, JAN NAWROT, ZBIGNIEW WINNIECKI

Zależność między aktywnościami antyamylolityczną i antytrypsynową odmian zbóż a ich podatnością na owadzie szkodniki magazynowe

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA JAŁOSIŃSKA-PIEŃKOWSKA, ANDRZEJ NERYNG

Analiza zagrożeń mikrobiologicznych w procesie produkcyjnym, przechowywaniu i dystrybucji wyrobów gotowych do spożycia

Pełny tekst Streszczenie

MAŁGORZATA LISIŃSKA-KUŚNIERZ

Rola systemów logistycznych w ochronie jakości produktów spożywczych

Pełny tekst Streszczenie

JACEK ŁUCZAK

Zarządzanie dostawami w palarni kawy CAFFEE UNION POLAND sp. z o.o. w Swadzimiu k/Poznania

Pełny tekst Streszczenie

BARBARA NOWAKOWSKA, LUBOMIŁA OWCZAREK, JANUSZ LIPOWSKI

Projekty planów HACCP dla wybranych procesów technologicznych w przemyśle owocowo-warzywnym

Pełny tekst Streszczenie

IRENA OZIMEK

Uwarunkowania wyboru żywności ekologicznej przez konsumenta

Pełny tekst Streszczenie

BOŻENNA ZAWADZKA-DĘBSKA

Wpływ metod restytucji na jakość mrożonych dań gotowych typu „READY-TO-HEAT”

Pełny tekst Streszczenie