ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MACIEJ URBANIAK

Tytuł

Kształtowanie jakości opakowania dla produktu spożywczego (na przykładzie koncentratów zup)

Streszczenie

Koncentraty zup z uwagi na swoje specyficzne właściwości (mieszaniny odwodnionych surowców zwierzęcych i roślinnych) wymagają opakowań, które zapewnią utrzymanie jakości produktu podczas procesów transportu, magazynowania, sprzedaży oraz użytkowania wyrobu. Dlatego też proces kształtowania jakości opakowania musi się składać z trzech ściśle ze sobą powiązanych etapów: doboru odpowiednich materiałów, zaprojektowania konstrukcji, opracowania właściwej treści informacyjnej dla konsumenta.

Do pobrania