ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARIA KREŁOWSKA-KUŁAS

Tytuł

Kumulacja metali ciężkich w wybranych warzywach różnych odmian

Streszczenie

W pracy podjęto próbę oceny stopnia kumulacji ołowiu i kadmu w trzech odmianach następujących warzyw: marchew, pietruszka, burak, kapusta i ziemniaki uprawianych na terenie Województwa krakowskiego. Zawartość ołowiu i kadmu oznaczano metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej ASA.

Do pobrania