ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Tytuł

Gwarantowana jakość mikrobiologiczna żywności a metody predyktywne

Streszczenie

Pojęcie jakości żywności jest dobrze znane i łatwo rozpoznawalne za pomocą różnych metod, ale nadal brak jest jednoznacznej definicji tego terminu. Według normy ISO 8402 „Jakość to ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi, decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb”. Obok tego typu definicji nominalnych, istnieją także definicje realne – charakteryzujące pojęcie przez wyliczanie jego istotnych cech np. definicja Szczuckiego: „Jakość artykułów spożywczych – jest to stopień zdrowotności, atrakcyjności sensorycznej i dyspozycyjności …”.

Do pobrania