ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARZENA UCHEREK

Tytuł

Ocena jakości produktów cukierniczych przechowywanych w różnych foliach opakowaniowych

Streszczenie

Celem podjętych badań laboratoryjnych była ocena folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych ze względu na ich przydatność do pakowania wyrobów cukierniczych. W trakcie badań wzięto pod uwagę właściwości fizyczne, mechaniczne, przepuszczalność pary wodnej, zapachów i tłuszczów oraz nieprzekazywanie zapachu i smaku pakowanym produktom przy bezpośrednim kontakcie. Oceniono również wygląd zewnętrzny folii. Materiałem doświadczalnym były 3 typy folii polipropylenowej: zwykła, metalizowana i stanowiąca nowość wśród opakowań z polipropylenu folia opalizowana oferowane przez firmę „Xelon” Poland Sp. z o.o. Warszawa.

Do pobrania