ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BOŻENNA ZAWADZKA-DĘBSKA

Tytuł

Wpływ metod restytucji na jakość mrożonych dań gotowych typu "READY-TO-HEAT"

Streszczenie

Celem niniejszej pracy była ocena wybranych metod restytucji pod kątem osiągnięcia najwyższej jakości sensorycznej. Ocenę sensoryczną przeprowadzono 3 metodami: skali 5-punktowej, hedoniczną, oceny konsumenckiej. Badania prowadzono z użyciem urządzeń stosowanych w gospodarstwach domowych i w małej gastronomii: aparat mikrofalowy Sharp o mocy 600 W, piec konwekcyjny elektryczny z zaparowaniem komory firmy Elektrolux, piekarnik elektryczny kuchni elektrycznej Wromet, kuchni Cyklojet.

Do pobrania