ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

WIESŁAWA GRZESIŃSKA, ANDRZEJ NERYNG

Tytuł

Tekstura - jako jeden z podstawowych wskaźników jakości produktów żywnościowych

Streszczenie

Sposób cieplnej obróbki kulinarnej ma istotny wpływ na zagwarantowanie odpowiedniej jakości produktów. Zależy on od rodzaju zastosowanych naczyń kuchennych, co w istotnym stopniu wpływa na wyróżniki tekstury. W ocenie sensorycznej tekstura stawiana jest na drugim miejscu po smakowitości. Ma ona coraz większy udział w zagwarantowaniu prawidłowej jakości produktu. Celem pracy była analiza parametrów tekstury wybranych warzyw (kalafior, marchew, ziemniaki) poddawanych obróbce cieplnej w różnych typach naczyń kuchennych (aluminiowe, emaliowane, ze stali stopowej), pod kątem wyboru naczynia gwarantującego najlepszą jakość przygotowywanych warzyw.

Do pobrania