ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

HANNA RÓŻAŃSKA

Tytuł

Pozostałości antybiotyków w tkankach zwierzęcych według badań monitorowych

Streszczenie

Następstwem stosowania antybiotyków w leczeniu zwierząt bez zachowania odpowiednich warunków (dawki, okresy karencji) może być występowanie pozostałości tych związków w żywności zwierzęcego pochodzenia. Pozostałości takie stwarzają ryzyko dla konsumentów i zgodnie z ustawą „O jakości zdrowotnej żywności i żywienia” nie mogą być w naszym kraju tolerowane. Celem badań monitorowych, realizowanych w ramach urzędowego programu kontroli pozostałości chemicznych i biologicznych Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej jest ocena częstotliwości występowania pozostałości antybiotyków w tkankach zwierząt rzeźnych i drobiu oraz w mleku.

Do pobrania