ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANTONI RUTKOWSKI

Tytuł

Surowce a gwarantowana jakość żywności

Streszczenie

Na wstępie należy wyjaśnić co się rozumie pod pojęciem gwarantowanej jakości produktu. Według słownika znaczy to, że dany produkt spełnia pokładane oczekiwania. Innymi słowy gwarantowany produkt żywnościowy winien spełniać oczekiwania konsumenta przede wszystkim pod względem jakości, zaś na nią decydujący wpływ wywierają cechy surowca.

Do pobrania