ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KRYSTYNA ELKNER, MARCIN HORBOWICZ

Tytuł

Wpływ fungicydów na zawartość i skład błonnika pokarmowego w pietruszce świeżej i przechowywanej

Streszczenie

Celem badań było poznanie wpływu fungicydów stosowanych w zwalczaniu mączniaka prawdziwego (Erysiphe heraclei) w uprawie pietruszki (Berlińska) oraz kilkumiesięcznego przechowywania korzeni na zawartość i skład zawartego w nich błonnika pokarmowego.

Do pobrania