ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BOŻENA BARCZAK

Tytuł

Porównanie jakości wybranych warzyw z Bydgoskich i Gdańskich targowisk

Streszczenie

Przedmiotem badań była jakość wybranych warzyw (sałata, rzodkiewka, marchew, ziemniaki) nabywanych losowo w gdańskiej i bydgoskiej halach targowych w odstępach jednotygodniowych przez kolejnych 5 miesięcy, począwszy od kwietnia 1991 roku.

Do pobrania