ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ADAM MALICKI

Tytuł

Badania nad uzyskaniem właściwej jakości mikrobiologicznej preparatów zawierających livex

Streszczenie

Livex suchy może być przeznaczony bezpośrednio do spożycia przez ludzi, jednak lepszą formą pod względem organoleptycznym jest postać proszku lub granulatu. Poprawa walorów organoleptycznych polega na dodaniu np. pektyny cytrusowej, aromatu pomarańczowego, cukru.

Do pobrania