ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANDRZEJ KOT

Tytuł

Metale ciężkie w ziołach i herbatach ziołowych

Streszczenie

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie ziołolecznictwem i medycyną ludową. Na rynku krajowym ukazało się szereg produktów z ziół. Preparaty te ze względu na stosowanie w celach leczniczych nie powinny zawierać nadmiernych ilości substancji toksycznych m. in. metali ciężkich. Dlatego przebadano zioła i herbaty ziołowe typu fix na zawartość Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr i Mn. Stosowano metodę ASA.

Do pobrania