ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ZOFIA KOLEK

Tytuł

Modele migracji składników opakowań z tworzyw sztucznych do produktów spożywczych (przykłady obliczeń numerycznych)

Streszczenie

Ważnym zagadnieniem w opakowalnictwie i przechowywaniu żywności jest zjawisko migracji niepożądanych substancji z materiałów opakowaniowych do pakowanych produktów, wynikiem której może być kontaminacja śladowych ilości związków wykazujących toksyczne działanie. Określenie wielkości migracji wymaga zarówno badań eksperymentalnych, jak i rozważań teoretycznych, rezultatem których jest możliwie dokładny opis mechanizmów transportu w układzie materiał opakowaniowy – produkt spożywczy.

Do pobrania