ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAŁGORZATA JAŁOSIŃSKA-PIEŃKOWSKA, ANDRZEJ NERYNG

Tytuł

Analiza zagrożeń mikrobiologicznych w procesie produkcyjnym, przechowywaniu i dystrybucji wyrobów gotowych do spożycia

Streszczenie

Celem pracy jest analiza zagrożeń mikrobiologicznych (jako część systemu HACCP) procesu produkcyjnego, przechowywania i dystrybucji nowych produktów żywnościowych typu convenience, wytwarzanych w warunkach laboratoryjnych. Zakres pracy obejmuje teoretyczną analizę zagrożeń mikrobiologicznych oraz następnie weryfikację założeń teoretycznych poprzez analizę mikrobiologiczną jak również określenie trwałości tych produktów i co za tym idzie określenie ich przydatności do spożycia.

Do pobrania