ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ZOFIA CICHOŃ

Tytuł

Barwa soków owocowych jako ważny wskaźnik weryfikacji ich jakości

Streszczenie

Badanie barwy soków owocowych i ocena skali zmian daje pełną informację nie tylko o ich sensorycznej jakości, lecz także o wpływie różnych czynników na szybkość występowania zmian. Celem  badań było określenie barwy soków owocowych oraz jej zmian w czasie ich rocznego przechowywania w opakowaniach tekturowych, a także wybór odpowiedniej metody jej pomiaru. Materiał badawczy stanowiły soki owocowe, takie jak: jabłkowy, aroniowy, malinowy, truskawkowy, wiśniowy, z czarnej porzeczki zapakowane aseptycznie systemem Combibloc i Tetra-pak. Soki wyprodukowano i rozlewano w różnych zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Do pobrania