ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JANUSZ B. BERDOWSKI, EWA SŁOWIŃSKA

Tytuł

Stan, zasady i program certyfikacji artykułów spożywczych

Streszczenie

Restrukturyzacja polskiej gospodarki, przejście z systemu nakazowo-rozdzielczego do gospodarki wolnorynkowej a także ścisła współpraca z regionalnymi i międzynarodowymi organizacjami w zakresie normalizacji, badań i certyfikacji spowodowały działania mające na celu przekształcenie i dostosowanie krajowego systemu badań i certyfikacji do wymagań europejskich. Nowe rozwiązania systemowe przyjęte przez Sejm RP w tym zakresie są zbliżone do analogicznych systemów funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej.

Do pobrania