ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

WŁADYSŁAW KĘDZIOR

Tytuł

Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku

Streszczenie

Przedmiotem badań był wpływ wieku jagniąt na cechy tuszy i jakość mięsa. Badania przeprowadzono na jagniętach z krzyżowania polskiej owcy nizinnej w wieku od 3 do 12 miesięcy.

Do pobrania