ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JANUSZ CZAPSKI, JÓZEF BĄKOWSKI

Tytuł

Wpływ rożnych stężeń pirosiarczynu sodu i czasu składowania na białość i pozostałości dwutlenku siarki mrożonych pieczarek

Streszczenie

Celem przeprowadzonych doświadczeń było przebadanie różnych sposobów technologicznej obróbki wstępnej pieczarek przed mrożeniem w celu wybrania optymalnej metody przy zastosowaniu której, grzyby po zamrożeniu i składowaniu będą białe a pozostałości dwutlenku siarki niskie.

Do pobrania