ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JERZY R. WARCHLEWSKI, DOROTA PIASECKA-KWIATKOWSKA, DOROTA MADAJ, JAN NAWROT, ZBIGNIEW WINNIECKI

Tytuł

Zależność między aktywnościami antyamylolityczną i antytrypsynową odmian zbóż a ich podatnością na owadzie szkodniki magazynowe

Streszczenie

Zastosowanie chemicznych środków jest powszechnie stosowaną metodą w ochronie magazynowanego ziarna przed szkodnikami, co może prowadzić do skażenia substancjami toksycznymi ziarna i w konsekwencji otrzymania produktu finalnego o wątpliwej jakości. Obecnie najbardziej obiecująca metodą wydaje się wykorzystanie naturalnej odporności odmian zbóż w walce ze szkodnikami. Zaobserwowane różnice odmianowe w rozwoju owadów szkodników magazynowanego ziarna mogą być cenną wskazówką przy podejmowaniu prób wyhodowania odmian ziarna o wysokiej wartości technologicznej, odpornego na owadzie szkodniki magazynowe. Do badań wybrano dwie odmiany: pszenżyta (Presto, ród CHD1089), żyta (Motto, Amilo) oraz pszenicy (Lama, ród CHD 690) pochodzące z uprawy w 1991. Na analizowanych odmianach zbóż określono tempo rozwoju owadów szkodników magazynowych; takich jak: wołka zbożowego (Sitophilus granarius L. ), trojszyka ulca (Tribolium confusum Duv.) oraz mklika mącznego (Anagasta kuehniella Zell.). W ziarnie oznaczono aktywność albuminowych inhibitorów wobec α-amylaz tych owadów oraz trypsyny z trzustki wołowej.

Do pobrania