ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ACHILLA STRANC, HANNA ŁUCZAK

Tytuł

Obniżenie zawartości 5-hydroksytryptamidów kwasów karboksylowych gwarancją jakości ekstraktów kawowych

Streszczenie

Brak objawów dolegliwości żołądkowo-jelitowych po spożyciu naparów kawy naturalnej zapewnia obniżenie w kawie ilości 5-hydroksytryptamidów kwasów karboksylowych (C-5-HT). Dla kaw ziarnistych przyjmuje się tu ich zawartość, poniżej 400 mg/kg kawy. Celem pracy była dalsza redukcja poziomu C-5-HT poprzez obróbkę ziaren kawowych. Do badań użyto kawę z gatunku Coffea robusta o wyjściowej zawartości C-5-HT 612 mg/kg, którą poddano usunięciu związków drażniących, a następnie ekstrakcji i suszeniu rozpyłowemu.

Do pobrania