ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JERZY BANASZCZYK, WITOLD PŁOCHARSKI

Tytuł

Jakość soków i klarownych nektarów z czarnej porzeczki w zależności od cech odmianowych surowca

Streszczenie

W normach na soki i nektary jakość owoców przeznaczonych do przerobu jest rozpatrywana w kontekście ich jednorodności gatunkowej, dojrzałości i zdrowotności. Zarejestrowane i polecane do produkcji w Polsce odmiany czarnej porzeczki dają surowiec znacznie różniący się jakością rozumianą jako zespół cech chemicznych i fizycznych owoców, rzutujących na wartość handlową i odżywczą przetworów. Celem przeprowadzonych badań było określenie, które z tych odmian są najbardziej przydatne do produkcji soków i klarownych nektarów.

Do pobrania