ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

EWA REMBIAŁKOWSKA

Tytuł

Porównanie jakości wybranych surowców roślinnych z upraw ekologicznych i konwencjonalnych

Streszczenie

Metody ekologiczne w rolnictwie pozwalają unikać nadmiernego skażenia środowiska oraz uzyskiwanych płodów rolnych. Istotne jest zagadnienie, w jakim stopniu ziemiopłody ekologiczne różnią się od ziemiopłodów konwencjonalnych. Celem badań była porównawcza ocena wybranych surowców roślinnych. W ramach dotychczasowych badań oceniano zawartość metali ciężkich w owocach pomidorów nawożonych: kompostem ekologicznym, nawozami mineralnymi, obornikiem i kompostem komunalnym.

Do pobrania