ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

AGNIESZKA MICHALAK, ROMUALD BULIŃSKI

Tytuł

Zawartość kadmu, ołowiu, cynku i miedzi w wybranych warzywach z ogródków działkowych Lublina

Streszczenie

Rozwój cywilizacji z pozytywnymi i negatywnymi jej skutkami powoduje narażenie żywności na różne zanieczyszczenia chemiczne. Większość z nich jest nie do uniknięcia, jednak mogą i powinny być one ograniczane do poziomu nieszkodliwego dla zdrowia. Celem przeprowadzonych badań było określenie zawartości niektórych mikroelementów (cynku i miedzi), a także składników niepożądanych (kadmu i ołowiu) w warzywach z działek pracowniczych z terenu Lublina.

Do pobrania