ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA ORZECHOWSKA, MARIA JEŻEWSKA, IWONA BŁASIŃSKA

Tytuł

Czynniki wpływające na jakość koncentratów zup w proszku

Streszczenie

Popularne w wielu gospodarstwach domowych koncentraty zup w proszku ze względu na szybkość przygotowania do spożycia, odgrywają znaczną rolę w codziennym jadłospisie. Dlatego też jakość tych produktów jest tak istotna i wskazane jest określenie czynników wpływających na jej kształtowanie. Rozwój technologii przetwarzania surowców i ich dostępność umożliwia uzyskanie zup nowej generacji, o wysokich walorach organoleptycznych, a jednocześnie odpowiadających obecnym trendom żywieniowym (wyeliminowanie tłuszczów zwierzęcych, obniżenie kaloryczności, obniżenie zawartości soli kuchennej).

Do pobrania