ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAŁGORZATA LISIŃSKA-KUŚNIERZ

Tytuł

Rola systemów logistycznych w ochronie jakości produktów spożywczych

Streszczenie

Prawidłową ochronę wyprodukowanych dóbr fizycznych można osiągnąć jedynie poprzez systemowe rozwiązania, wprowadzane w skali przedsiębiorstwa, branży, a nawet całej gospodarki. Strategia działania prowadzona w celu eliminacji względnie ograniczania występowania niekorzystnych zmian w produktach spożywczych winna być zintegrowana z logistycznym systemem zarządzania. Realizacja tego postulatu jest realna, bowiem wdrażanie i rozwój systemów logistycznych, a także podejścia systemowego w działalności gospodarczej jest obecnie niezbędne.

Do pobrania