ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BARBARA WOŹNIAK, BOLESŁAW WOJTOŃ

Tytuł

Pozostałości hormonów - anabolików u zwierząt rzeźnych w Polsce

Streszczenie

Od pięciu lat prowadzone są w Polsce badania monitoringowe pozostałości hormonów anabolików w tkankach zwierząt rzeźnych. Badania wykonywane są w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach i 5 laboratoriach ZHW. Próby do badań pobierane są od zwierząt przyżyciowo i poubojowo z terenu całej Polski przez inspektorów Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej.

Do pobrania