ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JAN KOLEK

Tytuł

Nowoczesne opakowania do produktów spożywczych jako element systemu produkt-opakowanie-środowisko zewnętrzne

Streszczenie

Stopień, w jakim opakowanie chroni produkt jest określony przez jego zdolność do spełnienia funkcji bariery między zewnętrznym otoczeniem i wewnętrznym środowiskiem, w którym znajduje się produkt. Dobór materiału opakowaniowego wykazującego wysoką odporność chemiczną i odpowiednie właściwości chemiczne oraz neutralność pod względem smakowo-zapachowym, a także stosowanie odpowiednich technik pakowania i przechowywania żywności odgrywają istotną rolę w zachowaniu jakości artykułów żywnościowych.

Do pobrania