ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ALICJA KAWKA, RENATA WOJTASIAK-ZAWIRSKA, MARIA PODEMSKA, ERWIN WĄSOWICZ, HENRYK GĄSIOROWSKI

Tytuł

Jakość przechowywanych produktów owsianych

Streszczenie

Jakość produktów owsianych uzależniona jest od składu chemicznego ziarniaka, a w szczególności od ilości i jakości lipidów oraz aktywności enzymów. Zmiany zachodzące w ziarnie owsa, czy produktach jego przemiału można zwolnić lub całkowicie wyeliminować stosując różne zabiegi termiczne lub hydrotermiczne. W pracy podjęto próbę oceny produktów owsianych otrzymanych z obłuszczonego ziarna owsa: bez zabiegu (próba I) i poddanego zabiegom termicznym – suszenia w temp. 130°C w czasie 3 godzin (próba II); nawilżania do wilgotności 20% i suszenia w temp. 130°C w czasie 3 godz. (próba III). Próby przechowywano w temp. 20°C przez okres 3 miesięcy. Produkty owsiane otrzymane z obłuszczonego ziarna owsa poddanego suszeniu przy zastosowaniu wysokich temperatur wykazały niższą kwasowość tłuszczową oraz wyższe wartości liczby nadtlenkowej w porównaniu z próbami bez zabiegu.

Do pobrania