ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

HALINA KOZŁOWSKA

Tytuł

Związki biologicznie czynne w żywności pochodzenia roślinnego

Streszczenie

Związki biologicznie czynne pochodzenia roślinnego stanowią bardzo liczną grupę substancji o nie zawsze zdefiniowanej strukturze chemicznej. Biorąc pod uwagę właściwości tych związków można je podzielić na dwie grupy, o pozytywnym i negatywnym oddziaływaniu na organizm ludzi i zwierząt. Obie te grupy budzą dziś szczególne zainteresowanie ponieważ stale są odkrywane ich nowe ciekawe z punktu widzenia zdrowia człowieka właściwości. Większość tych związków określana jest mianem wtórnych metabolitów. Występują one w żywności pochodzenia roślinnego w małych ilościach i nie są zaliczane do substancji dostarczających organizmowi składników odżywczych. Stąd wywodzi się ich nazwa – naturalne substancje nieodżywcze (NSN).

Słowa kluczowe

żywność pochodzenia roślinnego, związki biologicznie czynne

Do pobrania